Archive | januari, 2016

Lidingö Stad

Lidingö stad vill, med hjälp av solceller, sänka elförbrukningen i sina lokaler. JB EcoTech har fått i uppdrag att utvärdera vilka fastigheter i stadens bestånd som är lämpligast för de 200kW solceller de planerar att installera. Uppdraget innefattar förstudier, upphandlingsunderlag samt bygglovshandlingar.

Continue Reading

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

I början av 2016 kommer JB EcoTech projektera två större solcellsanläggningar åt Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). I uppdraget ingår projektering, upphandlingsunderlag samt bygglovshandlingar. SISAB, som sedan tidigare installerat ett antal mindre solcellsanläggningar, vill nu gå vidare och installera större anläggningar som kan ge betydligt minskad elförbrukning på flera skolor i Stockholm.

Continue Reading

                           Tel: 0704-33 32 17