Archive | december, 2016

Visualisering av solcellsanläggningar åt Stockholms stad

JB EcoTech har anlitats av Stockholms stad i arbetet med att utveckla en webbplatform som visualiserar stadens solcellsanläggningar. På webbsidan skall besökaren kunna utläsa såväl anläggningarnas aktuella produktion som ackumulerad produktion. Utöver detta kommer också performance ratio samt teknisk fakta om respektive anläggning visas. För stadens egen räkning skall en larmfunktion kopplas till visualiseringen där berörd driftpersonal får en […]

Continue Reading

                           Tel: 0704-33 32 17