Archive | oktober, 2017

Brf Gröna husen vill ha grön el

JB EcoTech får i uppdrag att göra förfrågningsunderlag och projektleda en upphandling av 120 kWp solceller åt brf Gröna husen på Lidingö. Solcellsinstallationen skall samordnas med en takrenovering och beräknas vara klar tidigt våren 2018.

Continue Reading

Plaskdamm i Bromma

Bromma stadsdelsförvaltning vill installera solceller som skall bidra till elförsörjningen till en plaskdamm. Solcellerna skall installeras som ett skärmtak för att även kunna fungera som sol-/regnskydd för badgäster. JB EcoTech gör rambeskrivningen för upphandling av installationen.

Continue Reading

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät anlitar JB EcoTech för att göra en detaljerad förstudie på hur solceller, tillsammans med energilager, skulle kunna bidra med elförsörjningen till en av Svenska Kraftnäts anläggningar.

Continue Reading

Statens fastighetsverk

JB EcoTech har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att installera solceller på Skeppsholmen i Stockholm. I uppdraget ingår även att utvärdera Stockholms solkarta för att se om solkartan ger en pålitlig bild av solinstrålningen.

Continue Reading

                           Tel: 0704-33 32 17