Archive | november, 2017

Ny idrottshall i Västberga

Västberga IP, Fastighetskontoret, ger JB EcoTech i uppdrag att upprätta en rambeskrivning för upphandling av 60 kWp solceller till den nya idrottshallen som skall byggas i Västberga. Solceller skall placeras på ett platt tak i två väderstreck för att sprida produktionen under dagen.

Continue Reading

                           Tel: 0704-33 32 17