Archive | december, 2017

Brf Hamnkaptenen, Stockholm

Brf Hamnkaptenen, Södermalm i Stockholm, skall installera 70 kWp solceller på föreningens tak. JB EcoTech har gjort förstudien som ligger till grund för beslutet och kommer nu utforma rambeskrivningen till upphandlingen av installationen.

Continue Reading

JB EcoTech i Ny Teknik

Efter att ha lyssnat på när Jonas berättade om utvecklingen av ”The Tape Solution” på Solforum 2017 ville Ny Teknik skriva en artikel. Här hittar ni resultatet: Länk till artikeln

Continue Reading

                           Tel: 0704-33 32 17