Archive | oktober, 2018

Statens Fastighetsverk (SFV) satsar på solceller

SFV ska, på uppdrag av regeringen, öka användningen av solceller vid sina fastigheter. JB EcoTech föreläser därför om solceller, möjligheter och innovativa lösningar på inspirationsdagar för chefer och förvaltare från alla SFVs förvaltningsområden i Sverige. Läs mer om regeringsuppdraget här.

Continue Reading

Solceller på kulturhistoriskt värdefulla fastigheter – går det?

Statens Fastighetsverk (SFV) tar hjälp av JB EcoTech då de vill kombinera moderna solceller med kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. Vi undersöker också hur upphandling av sådana innovativa och unika installationer kan se ut. En av de fastigheter som SFV förvaltar där solceller redan är verklighet är Stockholms slott vars solcellsanläggning stod klar tidigare i år.

Continue Reading

Sollentuna satsar på solel

Sollentuna kommun satsar på solel och JB EcoTech är glada att få vara en del i den satsningen. Mer information om vad satsningen innebär kommer senare under hösten. Läs mer om Sollentuna kommuns miljöarbete här.  

Continue Reading

                           Tel: 0704-33 32 17