Archive | februari, 2019

Stor bostadsrättsförening tar hjälp av solen för elproduktion

Brf Platån, med 14 st huskroppar och  583 lägenheter, vill installera solceller och har tagit hjälp av JB EcoTechs konsulter för att utreda vilka hustak som är lämpliga. De är också intresserade av att titta på möjligheterna att gå över till gemensamt elabonnemang för att kunna öka egenanvändningen av solel i föreningen.

Continue Reading

Solceller svalkar i park

Snart kommer Brommas innevånare förhoppningsvis kunna svalka sig i skuggan under ett specialdesignat solcellstak i Annedalsparken. Vi har bistått med förstudie och rambeskrivning och håller tummarna för att det inte ska ta för lång tid innan första spadtaget kan tas.

Continue Reading

Miljövänliga anstalter med solceller

Specialfastigheter, som bland annat äger anstalter, polishus och domstolar, satsar på att installera 25 000 kvadratmeter solceller de närmaste åren. JB EcoTech har utformat underlaget för upphandling av ramavtal gällande solcellsinstallatörer. Läs mer här.

Continue Reading

                           Tel: 0704-33 32 17