Archive | oktober, 2019

Träffa oss på Solelmässan i Uppsala, 29 oktober 2019

Hur kan solceller bli mer miljövänliga? Kom till  Svenska Solelmässan den 29 oktober och lyssna på JB EcoTechs grundare Jonas Buddgård när han pratar om ”The Tape Solution”. En metod för att minska kostnaderna vid solcellstillverkning samtidigt som användningen av silver och bly reduceras. Ni träffar Jonas i Forskarhörnan i sal K3 kl 09:30.  

Continue Reading

Fördelar med att besiktiga sin solcellsanläggning

Det är frivilligt att slutbesiktiga sin solcellsanläggning, men det kan vara bra att göra det i samband med att anläggningen tas i bruk. Då kan du försäkra dig om att kvaliteten på installationen är god och att den uppfyller alla punkter i kontraktet samt branschens krav på t.ex. säkerhet. Många av våra kunder väljer även […]

Continue Reading

                           Tel: 0704-33 32 17