Archive | september, 2020

Bygglov för solceller på byggnader – vad gäller egentligen?

Generellt kan man säga att det inte krävs bygglov för solceller på byggnader inom ett detaljplanelagt område, så länge solcellerna följer takets lutning eller husets form. Det låter ju jättebra! Men tyvärr är det inte fullt så enkelt och det finns flera undantag från regeln. För att få lite bättre koll på om en solcellsanläggning […]

Continue Reading

                           Tel: 0704-33 32 17