Archive | Regelverk

Bygglov för solceller på byggnader – vad gäller egentligen?

Generellt kan man säga att det inte krävs bygglov för solceller på byggnader inom ett detaljplanelagt område, så länge solcellerna följer takets lutning eller husets form. Det låter ju jättebra! Men tyvärr är det inte fullt så enkelt och det finns flera undantag från regeln. För att få lite bättre koll på om en solcellsanläggning […]

Continue Reading

255 kW installerad toppeffekt? Vad gäller?

Har ert företag eller organisation solcellsanläggningar på mer än 255 kW total installerad toppeffekt? Då behöver ni deklarera energiskatten. Vi hjälper i hela processen, från anmälan till Skatteverket fram till en fungerande månatlig rutin som fungerar för er organisation. Hör av er till oss! Läs mer om energiskatt hos Energimyndigheten.

Continue Reading

                           Tel: 0704-33 32 17