Archive | Solceller i Sverige

Solceller på kulturhistoriska byggnader – går det?

Absolut, svarar vi på JB EcoTech Solenergi. Men det kräver lite mer eftertanke, mer fokus på det estetiska än på antalet kWp och fler tillståndsansökningar än en solcellsanläggning på en ”vanlig” fastighet. Vi har jobbat i Statens fastighetsverks (SFV) solcellssatsning sedan 2018 då vi började med att inventera vilka av SFVs hundratals byggnader tillhörande deras […]

Continue Reading

Bygglov för solceller på byggnader – vad gäller egentligen?

Generellt kan man säga att det inte krävs bygglov för solceller på byggnader inom ett detaljplanelagt område, så länge solcellerna följer takets lutning eller husets form. Det låter ju jättebra! Men tyvärr är det inte fullt så enkelt och det finns flera undantag från regeln. För att få lite bättre koll på om en solcellsanläggning […]

Continue Reading

255 kW installerad toppeffekt? Vad gäller?

Har ert företag eller organisation solcellsanläggningar på mer än 255 kW total installerad toppeffekt? Då behöver ni deklarera energiskatten. Vi hjälper i hela processen, från anmälan till Skatteverket fram till en fungerande månatlig rutin som fungerar för er organisation. Hör av er till oss! Läs mer om energiskatt hos Energimyndigheten.

Continue Reading

Träffa oss på Solelmässan i Uppsala, 29 oktober 2019

Hur kan solceller bli mer miljövänliga? Kom till  Svenska Solelmässan den 29 oktober och lyssna på JB EcoTechs grundare Jonas Buddgård när han pratar om ”The Tape Solution”. En metod för att minska kostnaderna vid solcellstillverkning samtidigt som användningen av silver och bly reduceras. Ni träffar Jonas i Forskarhörnan i sal K3 kl 09:30.  

Continue Reading

Fördelar med att besiktiga sin solcellsanläggning

Det är frivilligt att slutbesiktiga sin solcellsanläggning, men det kan vara bra att göra det i samband med att anläggningen tas i bruk. Då kan du försäkra dig om att kvaliteten på installationen är god och att den uppfyller alla punkter i kontraktet samt branschens krav på t.ex. säkerhet. Många av våra kunder väljer även […]

Continue Reading

Solen skiner på Lidingö stad

Solen skiner och äntligen börjar Lidingö stads solcellssatsning ta form! Childhoodhallen är först ut och efter den kommer Rudboda skolas, Hersby gymnasiums och Siggebogårdens solcellsanläggningar att färdigställas. Här kan du läsa mer om miljöarbetet i Lidingö stad.

Continue Reading

Slopat krav på bygglov för solceller

Från och med 1 augusti 2018 behövs inte längre bygglov för solcellspaneler och solfångare som monteras så de följer byggnadens form. Detta gäller byggnader som ligger inom ett detaljplanerat område. Undantaget är solcellsinstallationer på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt där det även fortsättningsvis krävs bygglov. För […]

Continue Reading

Solel på Brf Tre Damer

Brf Tre Damer i Fruängen vill satsa på solceller. JB EcoTech har i en förstudie presenterat förslag på en installation på totalt 100 kW. Vi följer med spänning hur det går med installationen.

Continue Reading

Dra elledning mellan flerfamiljshus?

Får en elledning dras från ett flerfamiljshus med solceller till ett annat, som inte har solceller installerade? Vi hjälper just nu Familjebostäder att utreda frågan och återkommer med ett svar så snart utredningen är klar.

Continue Reading

Föreläsning om solceller på SFI

Idag har Jonas och Sofia på JB EcoTech föreläst om solceller för en grupp ingenjörer från SFINX – Intensiv svenska för ingenjörer och arkitekter. Väldigt kul att ha solcellsdiskussioner med intresserade och kunniga människor från olika delar i världen och ta del av deras erfarenheter av solenergi.

Continue Reading

                           Tel: 0704-33 32 17