Datainsamling till Miljökontoret Stockholms stad

JB EcoTech anlitas av Miljökontoret Stockholms stad för att utreda hur staden kan samla in data för uppföljning av produktion och elcertifikat från stadens samtliga solcellsanläggnignar.

No comments yet.

Kommentera

                           Tel: 0704-33 32 17