Familjebostäder

På uppdrag av Familjebostäder tar JB EcoTech fram en förstudie där fastigheter för installation av 1000 kvm solceller kommer att rekommenderas. Installationen skall matchas mot fastigheternas elförbruning för att säkerställa att 100% av solelen används i fastigheterna.

No comments yet.

Kommentera

                           Tel: 0704-33 32 17