Föreläsning om solceller på SFI

Idag har Jonas och Sofia på JB EcoTech föreläst om solceller för en grupp ingenjörer från SFINX – Intensiv svenska för ingenjörer och arkitekter. Väldigt kul att ha solcellsdiskussioner med intresserade och kunniga människor från olika delar i världen och ta del av deras erfarenheter av solenergi.

No comments yet.

Lämna ett svar

                           Tel: 0704-33 32 17