Lidingö Stad

Lidingö stad vill, med hjälp av solceller, sänka elförbrukningen i sina lokaler.

JB EcoTech har fått i uppdrag att utvärdera vilka fastigheter i stadens bestånd som är lämpligast för de 200kW solceller de planerar att installera. Uppdraget innefattar förstudier, upphandlingsunderlag samt bygglovshandlingar.

No comments yet.

Lämna ett svar

                           Tel: 0704-33 32 17