Miljövänliga anstalter med solceller

Specialfastigheter, som bland annat äger anstalter, polishus och domstolar, satsar på att installera 25 000 kvadratmeter solceller de närmaste åren. JB EcoTech har utformat underlaget för upphandling av ramavtal gällande solcellsinstallatörer.

Läs mer här.

No comments yet.

Kommentera

                           Tel: 0704-33 32 17