Mer solel till Svenska Kyrkan

Svenska Kyrkan Huddinge har givit JB EcoTech Solenergi i uppdrag att utreda förutsättningarna att installera solceller på fyra av församlingens fastigheter. Byggnaderna har fina möjligheter att producera solel så vi håller tummarna för att planerna sätts i verket!

Continue Reading

Funderar du på solceller?

Gör som Brf Näsbyallé och ta hjälp av JB EcoTech Solenergi när ni funderar på solceller. Vi hjälper gärna till med en förstudie där just dina förutsättningar för en lönsam solcellsinstallation utreds.

Continue Reading

Statens Fastighetsverk (SFV) satsar på solceller

SFV ska, på uppdrag av regeringen, öka användningen av solceller vid sina fastigheter. JB EcoTech föreläser därför om solceller, möjligheter och innovativa lösningar på inspirationsdagar för chefer och förvaltare från alla SFVs förvaltningsområden i Sverige. Läs mer om regeringsuppdraget här.

Continue Reading

Solceller på kulturhistoriskt värdefulla fastigheter – går det?

Statens Fastighetsverk (SFV) tar hjälp av JB EcoTech då de vill kombinera moderna solceller med kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. Vi undersöker också hur upphandling av sådana innovativa och unika installationer kan se ut. En av de fastigheter som SFV förvaltar där solceller redan är verklighet är Stockholms slott vars solcellsanläggning stod klar tidigare i år.

Continue Reading

Sollentuna satsar på solel

Sollentuna kommun satsar på solel och JB EcoTech är glada att få vara en del i den satsningen. Mer information om vad satsningen innebär kommer senare under hösten. Läs mer om Sollentuna kommuns miljöarbete här.  

Continue Reading

Solen skiner på Lidingö stad

Solen skiner och äntligen börjar Lidingö stads solcellssatsning ta form! Childhoodhallen är först ut och efter den kommer Rudboda skolas, Hersby gymnasiums och Siggebogårdens solcellsanläggningar att färdigställas. Här kan du läsa mer om miljöarbetet i Lidingö stad.

Continue Reading

Slopat krav på bygglov för solceller

Från och med 1 augusti 2018 behövs inte längre bygglov för solcellspaneler och solfångare som monteras så de följer byggnadens form. Detta gäller byggnader som ligger inom ett detaljplanerat område. Undantaget är solcellsinstallationer på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt där det även fortsättningsvis krävs bygglov. För […]

Continue Reading

                           Tel: 0704-33 32 17