JB EcoTech i Ny Teknik

Efter att ha lyssnat på när Jonas berättade om utvecklingen av ”The Tape Solution” på Solforum 2017 ville Ny Teknik skriva en artikel. Här hittar ni resultatet: Länk till artikeln

Continue Reading

Ny idrottshall i Västberga

Västberga IP, Fastighetskontoret, ger JB EcoTech i uppdrag att upprätta en rambeskrivning för upphandling av 60 kWp solceller till den nya idrottshallen som skall byggas i Västberga. Solceller skall placeras på ett platt tak i två väderstreck för att sprida produktionen under dagen.

Continue Reading

Brf Gröna husen vill ha grön el

JB EcoTech får i uppdrag att göra förfrågningsunderlag och projektleda en upphandling av 120 kWp solceller åt brf Gröna husen på Lidingö. Solcellsinstallationen skall samordnas med en takrenovering och beräknas vara klar tidigt våren 2018.

Continue Reading

Plaskdamm i Bromma

Bromma stadsdelsförvaltning vill installera solceller som skall bidra till elförsörjningen till en plaskdamm. Solcellerna skall installeras som ett skärmtak för att även kunna fungera som sol-/regnskydd för badgäster. JB EcoTech gör rambeskrivningen för upphandling av installationen.

Continue Reading

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät anlitar JB EcoTech för att göra en detaljerad förstudie på hur solceller, tillsammans med energilager, skulle kunna bidra med elförsörjningen till en av Svenska Kraftnäts anläggningar.

Continue Reading

Statens fastighetsverk

JB EcoTech har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att installera solceller på Skeppsholmen i Stockholm. I uppdraget ingår även att utvärdera Stockholms solkarta för att se om solkartan ger en pålitlig bild av solinstrålningen.

Continue Reading

Klimatveckan i Jönköping

Kul att Jönköping satsar så hårt på klimatfrågan! Under seminariet ”Hållbar upphandling och solceller” bjöds JB EcoTech in för att berätta om sina erfarenheter från uppdraget åt Järfälla kommun tidigare i år, Sveriges första PPA-upphandling av solceller. FAKTA: PPA står för ”Power Purchase Agreement” och innebär kortfattat att du har solceller på din fastighet, men solcellerna ägs […]

Continue Reading

Energilager

JB EcoTech kollar möjligheterna för Familjebostäder att installera energilager för att uttnyttja solenergi även då solen inte lyser.

Continue Reading

Solforum 2017

Kul att få träffa så många från branschen på Solforum 2017 i Västerås. Många intressanta föreläsningar, spännande diskussioner och engagerade människor bidrog till fantastiska dagar. Självklart fanns JB EcoTech på plats och presenterade de senaste framstegen i sitt utvecklingsprojekt ”Innovativ utveckling av processen för tillverkning av solcellsmoduler”. Jättespännande och kul att så många var intresserade! […]

Continue Reading

                           Tel: 0704-33 32 17