Familjebostäder

På uppdrag av Familjebostäder tar JB EcoTech fram en förstudie där fastigheter för installation av 1000 kvm solceller kommer att rekommenderas. Installationen skall matchas mot fastigheternas elförbruning för att säkerställa att 100% av solelen används i fastigheterna.

Continue Reading

JB EcoTech expanderar och söker personal

Är du en driven och initiativrik person som vill jobba med solceller? Skicka i så fall din ansökan med CV och personligt brev till info@jbecotech.se Vi söker en person för en projektanställning på 6 månader till vårt kontor på Lidingö. Hör gärna av dig till Jonas om du har frågor, tel 0704 33 32 17.

Continue Reading

Visualisering av solcellsanläggningar åt Stockholms stad

JB EcoTech har anlitats av Stockholms stad i arbetet med att utveckla en webbplatform som visualiserar stadens solcellsanläggningar. På webbsidan skall besökaren kunna utläsa såväl anläggningarnas aktuella produktion som ackumulerad produktion. Utöver detta kommer också performance ratio samt teknisk fakta om respektive anläggning visas. För stadens egen räkning skall en larmfunktion kopplas till visualiseringen där berörd driftpersonal får en […]

Continue Reading

Hållbara Järvas satsning på solceller utvärderas

JB EcoTech är stolta att ha varit en samarbetspartner i Hållbara Järvas satsning som gjort Järvas stadsdelar Rinkeby, Husby, Akalla och Kista till Sveriges solcellstätaste område med drygt 10 000 kvadratmeter solceller. Läs utvärderingen i vår rapport ”Solstaden i Järva – En utvärdering av Stockholm stads satsning på solceller”.

Continue Reading

Lidingö Stad

Lidingö stad vill, med hjälp av solceller, sänka elförbrukningen i sina lokaler. JB EcoTech har fått i uppdrag att utvärdera vilka fastigheter i stadens bestånd som är lämpligast för de 200kW solceller de planerar att installera. Uppdraget innefattar förstudier, upphandlingsunderlag samt bygglovshandlingar.

Continue Reading

                           Tel: 0704-33 32 17