Innovation och utveckling

JB EcoTech har utvecklat en produkt som minskar användandet av bly och silver vid tillverkning av solcellspaneler. Utöver att detta är bättre för vår miljö ger det också sänkta tillverkningskostnader. Utvecklingen har finansierats av Energimyndigheten.

Du får mer information om The Tape Solution nedan.

Article ”Tape interconnection for silicon solar cells with extended long-term stability”
Poster ”Tape interconnection for silicon solar cells with extended long-term stability”

Kontakta oss gärna på info@jbecotech.se eller ring till Jonas på +46 704 33 32 17 om du vill veta mer.

                           Tel: 0704-33 32 17