Solceller på kulturhistoriskt värdefulla fastigheter – går det?

Statens Fastighetsverk (SFV) tar hjälp av JB EcoTech då de vill kombinera moderna solceller med kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. Vi undersöker också hur upphandling av sådana innovativa och unika installationer kan se ut.

En av de fastigheter som SFV förvaltar där solceller redan är verklighet är Stockholms slott vars solcellsanläggning stod klar tidigare i år.

No comments yet.

Lämna ett svar

                           Tel: 0704-33 32 17