Statens Fastighetsverk (SFV) satsar på solceller

SFV ska, på uppdrag av regeringen, öka användningen av solceller vid sina fastigheter. JB EcoTech föreläser därför om solceller, möjligheter och innovativa lösningar på inspirationsdagar för chefer och förvaltare från alla SFVs förvaltningsområden i Sverige.

Läs mer om regeringsuppdraget här.

No comments yet.

Lämna ett svar

                           Tel: 0704-33 32 17