Statens fastighetsverk

JB EcoTech har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att installera solceller på Skeppsholmen i Stockholm.

I uppdraget ingår även att utvärdera Stockholms solkarta för att se om solkartan ger en pålitlig bild av solinstrålningen.

No comments yet.

Lämna ett svar

                           Tel: 0704-33 32 17