Innovation och utveckling

JB EcoTechs innovationsavdelning satsar globalt och har bytt namn till Sticky Solar Power.

Där fortsätter utvecklingen och marknadsföringen av The Tape Solution, en produkt som minskar användandet av bly och silver vid tillverkning av solcellspaneler. Minskad användning av bly och silver är bra för vår miljö och ger dessutom sänkta tillverkningskostnader. Utvecklingen har finansierats av Energimyndigheten.

Du får mer information om The Tape Solution nedan eller på Sticky Solar Powers hemsida.

Article ”Tape interconnection for silicon solar cells with extended long-term stability”
Poster ”Tape interconnection for silicon solar cells with extended long-term stability”

Kontakta oss gärna på hello@stickysolarpower.com eller ring till Jonas på +46 704 33 32 17 om du vill veta mer.

                           Tel: 0704-33 32 17