Innovation och utveckling

JB EcoTechs tidigare innovationsavdelning satsar globalt och har bytt namn till Sticky Solar Power.

Där fortsätter utvecklingen och marknadsföringen av The Tape Solution, en produkt som minskar användandet av bly och silver vid tillverkning av solcellspaneler. Minskad användning av bly och silver är bra för vår miljö och ger dessutom sänkta tillverkningskostnader. Utvecklingen har finansierats av Energimyndigheten.

Du får mer information om The Tape Solution i filmen nedan, på www.stickysolarpower.com och på www.thetapesolution.com.

Article ”Tape interconnection for silicon solar cells with extended long-term stability”
Poster ”Tape interconnection for silicon solar cells with extended long-term stability”

Vid frågor kan du maila hello@stickysolarpower.com eller ringa Jonas på +46 704 33 32 17.

                           Tel: 0704-33 32 17