Stor bostadsrättsförening tar hjälp av solen för elproduktion

Brf Platån, med 14 st huskroppar och  583 lägenheter, vill installera solceller och har tagit hjälp av JB EcoTechs konsulter för att utreda vilka hustak som är lämpliga. De är också intresserade av att titta på möjligheterna att gå över till gemensamt elabonnemang för att kunna öka egenanvändningen av solel i föreningen.

No comments yet.

Kommentera

                           Tel: 0704-33 32 17