Svenska kraftnät

Svenska kraftnät anlitar JB EcoTech för att göra en detaljerad förstudie på hur solceller, tillsammans med energilager, skulle kunna bidra med elförsörjningen till en av Svenska Kraftnäts anläggningar.

No comments yet.

Kommentera

                           Tel: 0704-33 32 17