Tjänster

tjanster

JB EcoTech är ett oberoende företag som erbjuder konsulttjänster för solcellsinstallationer. Vi är inte knutna till någon specifik leverantör av solceller kan därför finnas med dig som opartisk diskussionspartner hela vägen från din första tanke på en solcellsinstallation fram till en färdig fungerande anläggning. Vi vänder oss huvudsakligen till dig som vill installera en anläggning på 20 kW eller mer.

Vi kan erbjuda hjälp med:

Förstudie
I en förstudie tittar vi på intressanta fastigheters förutsättningar för att installera solceller. Vi räknar på installationens storlek, kostnad och en ungefärlig årlig produktion samt utreder eventuell skuggningsproblematik. Utöver det görs också en analys av fastighetens elförbrukning vilken ligger till grund för att den rekommenderade installationen ska få bästa möjliga ekonomi. Ofta behövs ett platsbesök för att se aktuella taks förutsättningar och mått.

Projektering
Vi gör en grundlig projektering där vi tittar på fastighetens exakta möjligheter till solcellsanläggning, där vi, tillsammans med er, bestämmer typ av installation, elanslutning samt placering av växelriktare.

Upphandling
Efter projektering kan vi utforma upphandlingsunderlag/rambeskrivning med kravspecifikation samt krav på garantier för tänkt anläggning.

Utvärdering av anbud
När entreprenörer lämnat anbud på projektet enligt upphandlingsunderlaget hjälper vi till att utvärdera anbuden och rekommendera lämplig entreprenör.

Installation
Den entreprenören som vinner upphandlingen utför installationen, men vi kan finnas med om det uppstår frågor under installationen.

Projektledning
Vid större installationer med flera entreprenörer inblandade kan vi hjälpa till med den övergripande projektledningen för att installationen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt för er.

Slutbesiktning
Vi hjälper till med slutbesiktning av systemet och kontrollerar att arbetet är utfört enligt rambeskrivningen.

Garantibesiktning
Innan garantitiden för entreprenaden gått ut (vanligtvis 5 år efter installerad solcellsanläggning) kan vi hjälpa våra kunder att göra en besiktning för att se om det är något som installatören behöver åtgärda innan garantitiden går ut.

Felsökning och service
Om du har en äldre solcellsanläggning kan det vara svårt att veta om den fungerar som den ska. Vi kan felsöka och serva alla typer av anläggningar.

                           Tel: 0704-33 32 17