Upphandling av 700kW solceller åt Järfälla kommun

JB EcoTech har fått i uppdrag av Järfälla kommun att ta fram ett upphandlingsunderlag för en upphandling av ca 700 MWh solel via ett PPA-avtal.

No comments yet.

Kommentera

                           Tel: 0704-33 32 17