Vanliga frågor och svar

bergen-27

Är det lönsamt att installera solceller i Sverige?

Ja, om anläggningen installeras mot sydväst, söder eller sydöst med en lutning på mellan 15-50 grader går det oftast att räkna hem anläggningen på mellan 12-15 år beroende på det pris man betalar. Solcellernas livslängd är mer än 30 år.

Bäst ekonomi får du om du använder all den el som produceras eller får överskottet att rymmas under skattereduktionsregeln då den elen dessutom kan säljas.

Vilka bidrag går att söka för solceller?

Från 1 januari 2018 gäller följande för investeringsstöd i solceller:

Regeringens budget för investeringsstödet är 915 miljoner kr/år.
Stödnivån ligger på 30% av den totala kostnaden för alla stödmottagare, det vill säga både för privatpersoner och företag.
Maximalt stöd är 1,2 miljoner per anläggning och högst 37.000 kr + moms per kWt.

Om man producerar mer el än man själv gör av med kan både företag och privatpersoner få en skattereduktion på 60 öre/kWh som matas ut på elnätet. Man kan få skattereduktion för max 30.000 kWh eller 18.000 kronor per år. Den egna förbrukningen måste vara minst lika stor som de antal kWh man får skattereduktion för. Privatpersoner kan dessutom sälja sitt överskott av el till sitt elhandelsbolag.

Vad betyder förkortningarna: kWt, kWp och kWh?

kWt = kilowatt topp = den uppmätta toppeffekten vid 25°C och 1000W/kvm solinstrålning. Detta värde uppnås så gott som enbart i laboratoriemiljö och används som ett mått på solcellsmodulens effektivitet vilket styr modulens pris.
kWp = kilowatt peak = kWt fast den engelska versionen.
kWh = kilowattimme = den energi som produceras från en anläggning

Till exempel kan en fast anläggning på 1kWt med optimalt läge i Stockholm producera ca 1000kWh på ett år.

Kan man installera solceller på alla typer av tak?

Ja, det finns monteringslösningar för både sadeltak och platta tak med olika typer av takbeläggningar t.ex. plåt, takpannor eller takpapp.

Vad är skillnaden på solceller och solfångare?

Solceller producerar el och solfångare varmt vatten.

Hur stor anläggning måste jag ha för att det ska löna sig?

Dimensionera anläggningen så att du använder all el som produceras och att eventuellt överskott innefattas av skattereduktionsregeln. En större anläggning ger ett lägre pris per kWt men fastigheten där den installeras skall förbruka solcellselen för bästa ekonomi.

Hur mycket plats tar en solcellsinstallation?

Ca 7 kvm per kWt installerad effekt.

Kan man göra snygga installationer som inte syns så mycket?

Om solcellsmodulerna installeras i samma lutning som taket blir installationen oftast diskret. Har du ett mörkt tak går det att välja moduler med mörka ramar för att få anläggningen att smälta in ytterligare.

Vad händer om det snöar på solcellerna på vintern?

När solcellerna täcks av snö producerar de ingen el, men det är endast ca 9% av den totala årliga produktionen från solceller som sker under de månader som brukar ha snö. Därför rekommenderar man att låta snön smälta och glida undan av sig själv då det är risk att man skadar modulerna om man skrapar bort snön och det kostar mer än vad det smakar.

Här kan du få lite mer information om varför det fungerar med solceller även på vintern. Filmen är framtagen av KTH Green Leap.

                           Tel: 0704-33 32 17